Galerie 3: culturen en religie


Culturen en religie vormen al eeuwenlang een inspiratiebron voor kunstenaars.

Het begrip ‘cultuur’ verwijst naar het patroon van menselijke activiteiten en de symbolische structuren die deze activiteiten een zekere betekenis geven. ‘Religie’ is een van de vele vormen van zingeving waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat. Beide begrippen staan voor enerzijds verbinding en anderzijds onderscheiding. Religie en cultuur verbinden mensen, maar zijn ook bepalend voor het onderscheid tussen verschillende groepen mensen.

De symbolen, rituelen en karakteristieke uiterlijke verschijningsvormen van verschillende culturen en religies hebben ook mij geïnspireerd. In deze galerie heb ik selectie opgenomen van werken die passen binnen dit thema.